2014 Mythic "Estate" Blend

2014 Mythic "Estate" Blend

Your Price:$15.99
Retail Price:$25.00
Your Savings:$9.01(36%)
In Stock
Part Number:1334
help
*We'll ask for shipping info at checkout

These wines ratchet up everything, the richness, color, depth and concentration, to another, quite impressive level. I can't wait to open them blind beside some much more expensive competition! 

Here the Blend is 60% Malbec and 40% Cabernet. Of course, as at Casarena, the Cabernet Sauvignon is so strong at Mythic that it makes it very hard to choose a favorite.

People who bought this also bought...

Recently Viewed Items